Forslag til ændring i forretningsorden

Kære medlem af Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

Bestyrelsen ønsker at nedstående vedr. afholdelse af ideudviklingmøde, fjernes fra forretningsorden. Og i stedet henvise til punkt 4. ( indkomne forslag) i dagsorden til den årlige generalforsamling.

Vi i bestyrelsen har erfaret at det kræver for mange resourcer i forhold til medlemmernes interresse og opbakning ved disse ideudviklingsmøder. 

 

Følgende ønsker bestyrelsen fjernet fra forretningsorden:

Ideudviklingsmøde og Handlingsplan

Hvert år i 3. kvartal afholder bestyrelsen ideudviklingsmøde. Alle medlemmer inviteres til at deltage. Til dette møde har alle medlemmer og bestyrelsen mulighed for at komme med ideer til nye ting der kunne ske i forsamlingshuset. Forslag debatters blandt de fremmødte. På baggrund af ideerne fra deltagerne på ideeudviklingsmødet udarbejder bestyrelsen en handlingsplan for det kommende år. Denne godkendes på generalforsamlingen. Et projekt i handlingsplanen kan kun vedtages, hvis der på generalforsamlingen kan findes mindst to medlemmer, der vil være med i en projekt-/arbejdsgruppe. En projekt-/arbejdsgruppe har til opgave at planlægge og evaluere et projekt, samt evt. fremstille materialer til projektet/arbejdet og evt. ved behov søge midler til gennemførelse af projektet/arbejdet. I hver projekt-/arbejdsgruppe vil der være en tovholder fra bestyrelsen, der følger og støtter disse og deltager i møder. Projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper arbejder under ansvar overfor bestyrelsen og sender referater fra deres møder pr. mail til hele bestyrelsen.