Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Reerslev Forsamlings- og Kulturhus

Tirsdag d. 19 marts. 2019. kl. 19.30

Du inviteres til spisning kl. 18.00 inden den ordinær generalforsamling. Reerslev Forsamlings- og Kulturhus er i år værter for gule ærter samt en øl/ vand og en snaps.

Tilmelding til spisning ‒ senest søndag den 12. marts til Marianne Nielsen, på tlf. 6072 5419 eller mail til marianne@kultur-huset.dk

Dagsorden:

1) Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år til godkendelse.

3) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

4) Indkomne forslag. Herunder bestyrelsens budget- og kontingentforslag og forretningsorden.

5) Handlingsplan for det kommende år. 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Jan Klausen – genopstiller ikke

Vibeke Bach - genopstiller

Lene Nielsen - genopstiller ikke

Ole Hansen - genopstiller ikke

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Niels Ole Frederiksen - genopstiller.

8) Valg af revisor

På valg er Tine Pedersen - genopstiller

9) Valg af suppleant for revisorer

10) Eventuelt

 Reerslev  Forsamlingshus Banko Venners beretning

Bogklubbens beretning ved. Ole Buk    
    

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen ‒ dvs. senest den 12 marts 2019.

Det er muligt at betale kontingent for året 2019 ved ankomst til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Reerslev Forsamlings- og Kulturhus