Reerslev Forsamlingshus´fremtid?

 

 

Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer som brænder for at skabe liv i Forsamlingshuset. Vi opfordre til at alle medlemmer bidrager og  løfter i flok. Reerslev Forsamlingshus er lokalsamfundets sidste samlingssted. Den siddende bestyrelses vision er at forsamlingshuset skal være rammen for foredrag, fællesspisninger, kunst og kultur-aktiviteter, musikarrangementer og meget mere. Derfor går vi i retningen af, at huset skal være både Kultur- og Forsamlingshus, der blomstre af fællesskab, socialt samvær, landsbyliv og menneskelig varme.

 

vil du/i bidrager på den ene eller anden måde.

Vi har brug for alle slags bidrag både fysisk og økonomisk.  Vi er godt klar over at der er forskel på hvad og hvor meget hvert enkelt medlem kan yde/bidrage. Derfor er der forskellige muligheder. Nogen har mulighed for at investere penge, andre tid. Alle bidrag betragtes ligeværdigt!


Følgende kan afleveres til Forsamlingshuset på én af følgende måder:

- Brev med posten ( Reerslev Forsamlingshus, Reerslevvej 22, 4291 Ruds Vedby)

- Skriv på mail ( reerslevforsamlingshus@gmail.com)

- Aflever det i forsamlingshusets postkasse.

 

Navn. _____________________________________________________________

E-mail. ____________________________________________________________

Medl. nr.:  __________ 


 

Kan du tilbyde praktisk hjælp ved husets arrangementer?                 Ja__________  Nej__________

Vil du tilbyde at være med til de 2 årlige rengøringer Ja__________  Nej________________

Vil du tilbyde din hjælp til at samle ting ind til loppemarked? Ja__________  Nej__________

Vil du tilbyde din hjælp til uddeling af breve til medlemmerne? Ja__________  Nej__________

 

Hvis du kunne tilbyde din hjælp til andet, hvad skulle det så være? 

 

Jeg vil gerne bidrage med følgende beløb, for at kunne bidrage til indfrielse af lånet:

 

Jeg har andre forslag til hvad vi kan gøre for huset, eller hvad der kan laves af aktiviteter eller arrangementer: